Disclaimer

Het kaartspel van Drin-King draagt bij aan amusement voor jongeren. Drin-King heeft niet de intentie tot het aanzetten van overmatig alcoholgebruik.
De organisatie is dan ook niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van het kaartspel van Drin-King.

Kaartspel van Drin-King is niet geschikt voor:
•  Spelers onder de 18 jaar bij gebruik van alcoholhoudende drank.

Beperkte aansprakelijkheid:
Drin-King zorgt ervoor om de inhoud van www.drin-king.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Drin-King

Voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Drin-King.

Informatie:
Het kopiëren, verspreiden of ander gebruik van de informatie van Drin-King is niet toegestaan zonder toestemming van Drin-King.